Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Vyhľadávanie elektronického formulára podľa zadaných atribútov

 
 
NázovPopis
.Spoločné rozhodnutieESMRS.VYST.002061.Spoločné rozhodnutie k daniam 
.Spoločné rozhodnutie k daniamESMHC.VYST.002061.Spoločné rozhodnutie k daniam 
[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady 
[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady - množstvový zber[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady - množstvový zber 
000.Doplnenie podania - FO000.Doplnenie podania - FO 
000.Doplnenie podania - FO000.Doplnenie podania - FO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
12345678910...