Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Vyhľadávanie podľa názvu elektronického formulára

NázovPopis
[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady 
[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady - množstvový zber[Štúrovo] Oznámenie k poplatku za komunálne odpady - množstvový zber 
000.Doplnenie podania - FO000.Doplnenie podania - FO 
000.Doplnenie podania - FO000.Doplnenie podania - FO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
000.Doplnenie podania - PO000.Doplnenie podania - PO 
001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)001.Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO) 
12345678910...