Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Detail vzoru eFormulára

Typ: Identifikátor Verzia: Jazyk:
Názov:
Popis:
Inštitúcia: Gestor:
Sekcia: Agenda:
Publikované od: do:
Účinnosť od: do:
Zdroj. el.frm:
Kľúčové slová:

Súvisiace dokumenty

UmiestneniePopisJazyk
attachments.xml   
Attachments\posp.xmlposp  
Content\form.2149.dctXml súbor slovnika (dictionary). Slúži na preklad medzi natívnym a edoc xml a naopak.SK 
Content\form.2149.edd.xmlXml metadáta na predvyplnenie formuláraSK 
Content\form.2149.fo.xsl sk 
Content\form.2149.htmlPrázdny html formulárSK 
Content\form.2149.html.xslt   
Content\form.2149.map.xmlMapovacie xml medzi natívnym xml a eDoc xmlSK 
Content\form.2149.mtd.xmlXml súbor s metadátami formuláraSK 
Content\form.2149.ro.xsltXslt html transformácia na zobrazenie formulára v režime readonlySK 
Content\form.2149.sb.xsltXslt transformácia do txt pre zobrazenie pre podpisovačSK 
Content\form.2149.xmlNatívne prázdne xml, ktoré reprezentuje natívne xml, ktoré vypadne z vyplneného formuláraSK 
Content\form.2149.xsdXsd natívneho xmlSK 
Content\form.2149.xsltXslt html transformácia na zobrazenie formuláraSK 
data.xmleDoc (elektronický dokument) prázdne xmlSK 
meta.xml   
META-INF\manifest.xml   
schema.xsdXsd výsledného eDoc (elektronický dokument) xmlSK