Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Detail vzoru eFormulára

Typ:
Identifikátor
Verzia:
Jazyk:
Referencovateľný identifikátor:
Názov:
Popis:
Gestor:
Poskytovateľ:
Publikované od: do:
Účinnosť od: do:

Doplňujúce informácie

Sekcia: Agenda:
Kľúčové slová:
Zdroj:

Súvisiace dokumenty

UmiestneniePopisMedia destinationMedia typeJazykVýstupný formát 
attachments.xmlmetadata file text/xmlsk Prevziať
Attachments\posp.xmlpospx-cls-posptext/xmlsk Prevziať
Content\form103.fo.xslXsl fo transformácia. Slúži na použitie pri zobrazení do pdfprintapplication/xslt+xmlsk Prevziať
Content\form103.html.xsltXslt transformácia z eDoc xml do htmlviewapplication/xslt+xmlsk Prevziať
Content\form103.sb.xsltXslt transformácia do txt pre zobrazenie pre podpisovačsignapplication/xslt+xmlsk Prevziať
data.xmleDoc (elektronický dokument) prázdne xml text/xmlsk Prevziať
manifest.xmlmanifest file text/xmlsk Prevziať
meta.xmlmetadata file text/xmlsk Prevziať
schema.xsdXsd výsledného eDoc (elektronický dokument) xml text/xmlsk Prevziať
Manifest:
Metadata:


POSP

Overenie ZEP:

Pre odoslanie podania je vyžadovaný podpis KEP:

Platobný príkaz:
Suma:
Príjemnca platby:

Doručovanie:
Perioda:
Fikcia doručenia:
Poslať informáciu o prihlásení:
Do vlastných rúk:
Úložná lehota (pre listinné doručovanie):
Nedoposielať (pre listinné doručovanie):
Opakované doručenie (pre listinné doručovanie):
Farebná tlač (pre listinné doručovanie):

Podpisovať v mene inštitúcie: