Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Detail vzoru eFormulára

Typ: Identifikátor Verzia: Jazyk:
Názov:
Popis:
Inštitúcia: Gestor:
Sekcia: Agenda:
Publikované od: do:
Účinnosť od: do:
Zdroj. el.frm:
Kľúčové slová:

Súvisiace dokumenty

UmiestneniePopisJazyk
Content\form.102.doc.sk.pdfDokumentácia - zoznam zmiensk 
Content\form102.fo.xslXSLT transformácia do XSL-FO pre vytvorenie PDF. Slúži na použitie pre tlač a pri zobrazení v PDF.sk 
Content\form102.html.xsltXSLT transformácia do HTML pre statické zobrazenie napríklad v eDesksk 
Content\form102.html2.xsltXSLT transformácia do HTML pre zobrazenie pre podpisovačsk 
Content\form102.sb.xsltXSLT transformácia do TXT pre zobrazenie pre podpisovačsk 
Content\posp.xmlpospsk 
data.xmleDoc (elektronický dokument) prázdne xmlsk 
meta.xml   
META-INF\manifest.xml   
schema.xsdXSD pre XML údaje vyplnené podľa formulárask