Centrálne úložisko elektronických formulárov verejnej správy SR

Detail vzoru eFormulára

Typ:
Identifikátor
Verzia:
Jazyk:
Referencovateľný identifikátor:
Názov:
Popis:
Gestor:
Poskytovateľ:
Publikované od: do:
Účinnosť od: do:

Doplňujúce informácie

Sekcia: Agenda:
Kľúčové slová:
Zdroj:

Súvisiace dokumenty

UmiestneniePopisMedia destinationMedia typeJazykVýstupný formát 
attachments.xmlmetadata file text/xmlsk Prevziať
Attachments\posp.xmlpospx-posptext/xmlsk Prevziať
Content\form.102.doc.sk.pdfDokumentácia - zoznam zmienhelpapplication/octet-streamsk Prevziať
Content\form102.fo.xslXSLT transformácia do XSL-FO pre vytvorenie PDF. Slúži na použitie pre tlač a pri zobrazení v PDF.printapplication/xmlskXSLFOPrevziať
Content\form102.html.xsltXSLT transformácia do HTML pre statické zobrazenie napríklad v eDeskviewtext/htmlskHTMLPrevziať
Content\form102.html2.xsltXSLT transformácia do HTML pre zobrazenie pre podpisovačsigntext/htmlskHTMLPrevziať
Content\form102.sb.xsltXSLT transformácia do TXT pre zobrazenie pre podpisovačsigntext/plainskTXTPrevziať
data.xmleDoc (elektronický dokument) prázdne xml text/xmlsk Prevziať
manifest.xmlmanifest file text/xmlsk Prevziať
meta.xmlmetadata file text/xmlsk Prevziať
schema.xsdXSD pre XML údaje vyplnené podľa formulára text/xmlsk Prevziať
Manifest:
Metadata:


POSP

Overenie ZEP:

Pre odoslanie podania je vyžadovaný podpis KEP:

Platobný príkaz:
Suma:
Príjemnca platby:

Doručovanie:
Perioda:
Fikcia doručenia:
Poslať informáciu o prihlásení:
Do vlastných rúk:
Úložná lehota (pre listinné doručovanie):
Nedoposielať (pre listinné doručovanie):
Opakované doručenie (pre listinné doručovanie):
Farebná tlač (pre listinné doručovanie):

Podpisovať v mene inštitúcie: